E.L.A. Consulting

Poradenství pro osoby s autismem, adhd, add, poruchami autistického spektra, dysfázií, poruchami učení, depresemi, poruchami zpracování smyslového vnímání, osoby trpícími „gaps syndromem“ poradenství pro děti a dospělé „nezařaditelné do škatulek“.

Jmenuji se Gabriela Miková a poskytuji

  • Poradenství pro prevenci zdraví
  • (Edukaci) v oblasti výživy
  • Frekvenční bioresonanční analýzu za účelem podpory a harmonizace vaší vitální síly.

Jsem máma dvou dětí s poruchami autistického spektra, Aničky a Matýska. Postižení mých dětí a neochota smířit se s faktem, že pro své děti nemohu nic udělat a postižení je trvalé, se mi staly nejdříve noční můrou, pak hnacím motorem, posléze koníčkem a nyní prací. Více se můžete dočíst v článku Náš příběh - boj s autismem. Léta jsem pobývala zahraničí, kde se mi narodily obě děti. Léčba a intenzivní terapie probíhaly v USA. Kde propojenost služeb o osoby se ZP jako je PAS funguje již několik generací. Autismus a vše kolem něj je především celosvětově problém politický. Jedná se o jedno z nejtěžších ZP a léčba, péče, od vzdělávání až po stacionáře o takto postižené osoby je nesmírně náročná finančně, psychicky, časově atd. atp. gabriela-mikova Tyto procesy, počínaje od finančního zatížení přes návaly entuziasmu (upínání se na jeden přístup, který spasí mé děti až po syndrom vyhoření, kde jsem vše chtěla vzdát), jsou mi důvěrně známy. Způsobů, jak ulevit a zkvalitnit život těmto osobám, tudíž i celé rodině je několik. Důležité je tyto přístupy propojit. Nikterak se nevypírají. V zahraničí jsem se účastnila mnoha seminářů, přednášek a konferencí. Jezdili jsme s dětmi za odborníky přes Biochemii, prodělali jsme několik přístupů. Děti byly přihlášeny do několika výzkumů a studií. Dále jsem se vzdělávala roce 2010 na Temple University College of Education, Institute on Disabilities v Pensylvánii v USA. C2P2-EI Partners in policymaking EARLY INTERVENTION. Za účelem advokacie speciálních vzdělávacích potřeb pro své děti. Následně jsem působila v lokální komunitě jako dobrovolník a pomáhala jsem rodičům hájit práva svých dětí se spec. potřebami a uplatňovat FAPE( Free and appropriate public education). Touto problematikou se profesionálně po návratu do České republiky nezabývám. Cítím ale nutnost vyzdvihnout důležitost včasné rané péče ! V současnosti sídlím na Ostravsku, mám zde poradnu v oblasti výživy a multifunkční místnost, kde nabízím své služby. Mým cílem je informovat a naučit rodiče dětí s PAS jak spouštěče, které se následně projevují jako poruchy autistického spektra pokud možno co nejvíce eliminovat z hlediska změny životního stylu a změny stravovacích návyků. Poradenství probíhá převážně individuálně, kdy je vše nastaveno podle potřeb dané osoby, dítěte a nebo formou přednášek, osvěty a besed. Podrobnější informace najdete na našich stránkách. Dovolte mi všem, kteří pečují o takto "jinak nadané" osoby vyjádřit respekt a úctu.


Autor těchto stránek nemá v úmyslu zpochybňovat lékařské či jiné odborné rady obecně ani předepisovat použití jakékoli techniky coby způsob diagnózy nebo léčení pro jakýkoli fyzický, emocionální či zdravotní stav. Záměrem je poskytnutí informací neoficiální a obecné povahy, které se mohou stát součástí hledání cesty k vaší emocionální a duchovní pohodě. Za případné přímé či nepřímé důsledky, k nimž by mohlo dojít na základě některých informací obsažených na těchto stránkách, nenese autor žádnou zodpovědnost. Předtím, než se kdokoli rozhodne zařídit se podle návrhu těchto stránkek, měl by konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, odborníkem.


Osvědčení a certifikáty


Certifikat-1
Certifikat-2
Certifikat-3
Certifikat-4
Certifikat-5
Certifikat-6
Certifikat-7
Certifikat-7
Youtube

Sledujte nás aktuálně na Youtube

O autismu s Gabrielou Mikovou


Ela-video

Rozhovor z pořadu o zdraví


Gabriela Miková & Natasha Campbell-McBride

gabriela-mikova

The Weston A. Price foundation 11th Annual Conference November of 2010, King of Prussia, PA U.S.A. Photo of Dr. Natasha Campbell-McBride MD, MMedSci(neurology), MMedSci(nutrition) Starting with GAPS protokol-turning point in our lives.
Curing the uncurable, condition known as Autism.

ela-consulting

GAPS Certificate Trainning Course october 2015, Medinform, Cambridge, UK.


Dotazník E.L.A. consulting pro rodiče dětí s PAS


Prosím věnujte několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.
Za vyplněný dotazník získáváte 10% slevu na vstupní konzultaci nebo
zdarma odpověď na jednu otázku z oblasti výživového poradenství.


form

TOPlist