Přírodní přístup k Poruchám Autistického Spektra


Nabízím poradenství pro osoby s PAS (autismus), ADHD (hyperaktivita), ADD ,OCD, Aspergerovým syndromem a poruchami trávení, potravinovými alergiemi- netolerancí, autoimunitními poruchami aj. Poradenství při zavádění a dodržování eliminačních stravovacích přístupů a diet GAPS, SCD. Doplňkové terapie pro děti s PAS. Multifunkční místnost vybavenou a zaměřenou na podporu a rozvoj v oblasti zpracovávání smyslového vnímání. Na základě výsledků biochemického vyšetření upravím jídelníček.


 • poradenství a zavádění spec. diet GAPS, SCD aj.
 • rotační dieta (potravinové alergie, netolerance) podvýživa, nevolnosti, zácpa, průjem.
 • IBS (syndrom dráždivého střeva), nadýmání, Crohnova nemoc, céliakie, syndrom propustnosti střeva,
  syndrom dráždivého střeva.
 • nastavení individuálního plánu.
 • vyšetření orgánovým skenerem KOS a přístrojem OBERON.

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

 • jak na potravinové alergie a netolerance , co to obnáší, co můžete očekávat.
 • jak zastavit věčný kolotoč zánětů ve střevech, středního ucha, rýmy, infekcí u často nemocných
  a nachlazených dětí.
 • biochemické intervence při poruchách autistického spektra, zdravé jídlo, testy.
 • první rok na cestě autismem.
 • problém autismu je ve střevech.
 • nežádoucí reakce po očkování.
 • zavedení diet v praxi, jejich úskalí a jak je úspěšně aplikovat.
autismus-elaconsulting
autismus-elaconsulting


Spolupráce s rodiči

Vašemu dítěti byla stanovena diagnóza PAS, Autismus, PDD-NOS, Aspergerův syndrom, ADHD, ADD.

Jiná nespecifikovaná diagnoza autistického spektra, poruchy učení.

Nebo je jen na hranici a neodpovídá žádným tabulkám, ale něco není úplně v pořádku.

Nechcete se smířit s realitou, že diagnóza autismu je konečná ?!


ZODPOVĚZTE SI NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY

 • Co jsme ochotni udělat, aby se dítě uzdravilo?
 • Jsme ochotni změnit své stravování?
 • Jsme ochotni vařit a jíst jídlo? (jak ho stvořila příroda, takové které se jedlo před 100 lety)
 • Chceme, aby naše dítě žilo, nebo živořilo?
 • Chceme, aby se naše dítě jednou postaralo o nás?
 • Jsme ochotni investovat do svého dítěte? (Finanční investice, strava, doplňky stravy,testy)
 • Jsme ochotni své dítě bránit? (striktní dodržení diety-rodiče, příbuzní, školka, škola, očkování-lékaři, kteří o této problematice ví velmi málo nebo vůbec nic…atd.)?
 • Jsme ochotni na rok nebo dva odložit práci, kariéru?
 • Jsme ochotni dítěti zajistit rannou péči, IVP, speciální vzdělávací zařízení? Individuální terapii?
 • Jsme ochotni si ujasnit a upravit priority?
 • Jsme schopni následovat pokyny odborníka / lékaře?

Podmínky spolupráce


na konzultaci se dostaví OBA rodiče dítěte, výjimkou jsou rozvedení rodiče, samoživitelé atd. V případě, že nemůžete dodržet některé z výše uvedených bodů, se prosím zamyslete nad následujícím.


 • Jak bych reagoval/a, kdyby mému dítěti byl stanoven diabetes, taky bychom nedodržovali dietu?
 • Pravděpodobně čelíme stacionáři a co bude dál?
 • Pokud teď nic neudělám, jsem schopen si představit, jak to bude finančně i časově náročné do budoucna?

Pokud jste na veškeré výše uvedené otázky odpověděli „ ANO“
a máte zájem o vstupní konzultaci, kontaktujte mě prosím.

autismus-poradenstvi

Výživové poradenství

Pro děti s poruchami autistického spektra


Prosím, nepleťte si to se "zázračnými dietami" nebo se "zázračnými pilulkami" na vyléčení autismu. Nic takového neexistuje a jedinou možnou cestou je dlouhodobý odborný komplexní přístup, který se zaměřuje na potřeby konkrétního dítěte. V intenzivní spolupráci s rodiči upravujeme jídelníček dítěte s PAS tak, aby byl co nejoptimálnější a přispíval ke zlepšování jeho zdraví. Postupnými kroky ve změně životního stylu obvykle dochází i ke zmírňování autistických projevů. Výživové poradenství je doplňková metoda. Nenahrazuje terapie, péči lékaře a nestanovuje diagnózy.


Podmínky spolupráce

 • úprava jídelničku. (zavádí se postupně a souvisí s dlouhodobým pozorováním chování dítěte)
 • pozorování chování(nezbytná je konzultace při jakékoliv změně v chování)
 • vstupní analýza stravovacích návyků a projevů chování
 • doporučené biochemické testy (na vyžádání od ošetřujícího lékaře)
 • dítě je v péči dětského lékaře, klinického psychologa, dětského psychiatra, neurologa a dalších specializovaných lékařů
 • rodiče spolupracují se speciálně pedagogickým centrem (dítě potřebuje specializovaný vzdělávací přístup!)
 • videonahrávka chování dítěte v přirozeném prostředí (pro potřeby evaluace)

autismus-poradenstvi

BOK

Souboj s autismem

Šest tipů pro úspěšnou dietní intervenci


Čokoláda, keksíky, křupky, sladkosti, jogurt, párek v rohlíku, hranolky, autismus a dieta… A ono Vám to jednou začne zapadat! Jako matka dítěte s poruchou Autistického spektra se jednou dostanete do fáze, která bude nevyhnutelná. Přijdete nato, že s autismem je úzce spojena dieta, a že ONA dieta hraje velmi významnou, doslova klíčovou, roli ve vývoji Vašeho dítěte. Jasně a stručně: POKUD NEZAVEDATE DIETU, NEDOSTANETE SE DÁL! Vybíravost v jídle, průjem, zácpa, nevolnosti až odpor k jídlu, ekzém, astma. Zní Vám to povědomě? Ještě si k tomu přidejte vadu a limitovanou řeč, nevhodné sociální chování, poruchy smyslového vnímání. A aby toho všeho nebylo málo, tak to celé završte neschopností usnout a poruchami spánku. Toto je několik problémů, které rodiče uvádějí, když popisují své děti.
A problém spánku u těchto dětí bývá velmi časté téma. Zní to všechno dost pochmurně, a také by to mohlo všechno pochmurné být, pokud by výzkum a fakta neukazovaly znova a znova, že zavedení diety významným způsobem snižuje a v některých případech úplně eliminuje tyto příznaky. A nejenom ty, ale i spoustu dalších zdravotních problémů. Výpovědi rodičů to tyto fakta potvrzují! Přesto všechno mě zaráží a udivuje, že valná většina rodičů je neochotná, někdy i lhostejná vyzkoušet tento neinvazivní postup pomoci svým dětem. Dovolte mi Vás ujistit, že obavy a zdráhání ze zavedení změn v jídelníčku jsou absolutně neúměrné faktu, zdravotnímu stavu, se kterým se právě potýkáte Vy a především Vaše dítě. Skrze mou vlastní zkušenost s mými dětmi a následným poradenstvím v komunitě rodičů s dětmi s PAS jsem se snažila a stále snažím učit rodiče o důležitosti této diety a jak ji zavést pro své autistické děti a výsledky jsou úžasné! Není nikdy jednoduché provést jakoukoliv změnu, a tento fakt platí obzvláště pro děti, které jsou závislé na rutině a stereotypu, který je pro ně jediným bezpečím. Jako matka, která má skoro 7 letého syna a 4 letou dceru s PAS a jsou asi cca 4.5 roku na dietě GFSFCF, bych se s Vámi chtěla podělit o praktické a velmi cenné rady, pro dosažení úspěchu při dietní intervenci.


 • 1. Takže jako první uděláte tohle: HLUBOKÝ NADECH, HLUBOKÝ VÝDECH! A uvolněte se! Uvědomte si, že zlepšit své zdraví není záležitost pár dnů, ale je to proces, který potřebuje určitý čas. A po celý tento čas se stále vyvíjí. Toto si hlavně zapamatujte a uvědomte v dobách, kdy budete velmi blízko situaci, kdy to budete chtít vzdát.
 • 2. Protože je na „trhu“ spoustu diet a přístupů, o kterých se píše, že jsou efektivní, podpůrné, je samozřejmé, že informace pro rodiče, kteří začínají, jsou matoucí. A mnozí netuší, kde, s čím a jak vlastně začít. Pokud si nejste absolutně jisti, že právě ta ona dieta je pro Vaše dítě lepší, než ostatní, doporučila bych Vám začít s GF(gluten –free, bezlepková dieta), CF(kasein-free, bezmléčná dieta) a SF(bezsojová Dieta). Tato změna ve stravování je základním stavebním kamenem diety a přinese poměrně v krátké době výsledky, které nepřehlédnete.
 • 3. Přečtěte si všechny možné dostupné informace o GFCFSF dietě. Měnit své zvyky a zvyky svého dítěte ve stravování, zavádění diety je jako jít do bitvy za účelem vyhrát válku. Naučte se všechno o svém nepříteli: AUTISMU. Vyhledejte a promyslete nejlepší strategie, jak vyhladit nepřítele: DIETA. Nakonec, sežeňte a vybavte se zbraněmi, kterými vyhrajete válku: Zdravé a výživné GFCFSF potraviny a jídlo! Nyní jste připraveni jít do bitvy!
 • 4. Buďte velmi striktní ohledně diety. Tato dieta musí být provedena a dodržována na 100% po celou dobu. I MALÝ KOUSÍČEK UBLÍŽÍ! Vy jste nejlepší obhájce, které Vaše dítě má. Takže VY upozorníte každého, kdo přijde do kontaktu s Vaším dítětem, že nemá povoleno a nesmí jíst nic jiného, než jídlo, které mu bylo posláno z domu. Kdekoliv půjdete, mějte na paměti a noste vždy jídlo sebou, v chladícím boxu/batůžku, pokaždé se ujistěte, že ve školce, škole, zkrátka všude tam, kde je dítě často, je nebo mají něco do zálohy. Nevysilujte se zbytečným vysvětlováním a hlavně obhajováním Vašich nových způsobů.
 • 5. Pořiďte si deník. Bud si zaveďte elektronický nebo si kupte sešit. Důležité je průběžně monitorovat a zapisovat poznámky, jak na tom Vaše dítě je. Každý den si zapište, co vaše dítě jedlo, zaznamenejte každou změnu chování, zlepšení ve vyprazdňování, zlepšení očního kontaktu, cokoliv, co Vám bude připadat důležité. Nespoléhejte na vaši paměť, když se budete chtít dopídit, co zapříčinilo regres Vašeho dítěte. Detailní pozorování vám může pomoci určit jídlo, které musíte vynechat, ale co je nejdůležitější! Poskytne Vám permanentní záznam o zdravotních úspěších a spokojenosti Vašeho dítěte.
 • 6. Spojte se s rodiči, kteří jdou stejnou cestou. Podělte se o zkušenosti a zážitky. Začněte spolupracovat s odborníky.

Závěrem bych Vám chtěla sdělit, že dieta není celý Váš život, je pouze jeho součástí. Je-li provedena správně, může obrovským způsobem zlepšit nejenom zdravotní stav Vašeho dítěte, ale kvalitu života celé rodiny! Zavedením diety se můžete vyhnout užívání psychotropních látek. Dodržením 6 bodů se Vašemu dítěti uleví, bude se cítit lépe a pustí se do zkoumání života kolem sebe.


BOK

Co má umět dítě ve věku tří let

Co platilo po několik předchozích generací


Vážení rodiče,

tohle jsou dovednosti a chování, které by mělo 3 leté dítě splňovat, a které vyžadoval pediatr po 3 letých dětech v období 80 let. Tudíž si kladu otázku, co se za těch několik desítek let změnilo ? V případě, že Vaše dítě nesplňuje tyto dovednosti a chování, zpozorněte! Samozřejmě, že každý jsme trochu jiný a každý se vyvíjíme ve svém tempu, neměli bychom ale ignorovat náš biologický vývoj. Statistika je taková, že rodiče, kteří se snaží včas vypozorované výkyvy konzultovat se svým pediatrem a mnohdy, né vždy, jsou jeho starosti vyslyšeny a adresovány. Když ve 3 letech dítě je s milníky pozadu, pak čekáte další rok, protože svému dítěti dopřejete čas. Dále se čeká na stanovení diagnozy, zhruba další rok minimálně. V 5 letech je již nerovnoměrný vývoj obvykle velmi zřetelný, nůžky se otevírají a Vaše dítě ztratilo drahocenný čas, kdy s ním mohlo být pracováno a jeho potřeby adresovány. Váš pediatr popřípadě jiný specialista by Vás měl vyslechnout a nasměrovat na koho se obrátit v případě, že máte pocit, že u Vašeho dítěte není všechno zcela v pořádku.

Hrubá motorika

 • Jistě chodí a běhá.
 • Vyhýbá se překážkám.
 • Střídá obě nohy při chůzi po schodech nahoru.
 • Seskakuje se schodu.
 • Kope, hází, chytá míč.

Pomůcky : míč střední velikosti, apod.

JEMNÁ MOTORIKA

 • Postaví věž z 9 kostek a most ze 3 kostek.
 • Obrací jednotlivé listy v knize.
 • Navléká vytrvale korálky.
 • Kreslí svislé a vodorovné čáry,kruh, na výzvu zkouší hlavonožce.
 • Překládá papír, ještě nepřesně dle naší předlohy.
 • Nakreslíme něco mamince a kresbu složíme jako psaníčko.

Pomůcky : dřevěné kostky stejné velikosti, korále 2-4 cm, tužky, papír, kniha.

Rozumový vývoj a řeč

 • Jak se jmenuješ ? (plným jménem)
 • Poznává a pojmenuje na obrázku zvířátka a osoby a určí co dělají.
 • Určí dvě barvy, nebo přiřadí na některou z pomůcek
  (může se ještě plést zelenou a modrou).
 • Orientuje se v prostoru a rozumí výzvám, dej míč mámě, pod stůl a jiné.
 • Umí jednoduché říkadlo.

Pomůcky : obrázková knížka s jednoduchým dějem, barevná knížka, míč.

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ A NÁVYKY

 • Snadno se přátelí s dospělými.
 • Hraje si rádo s druhými dětmi.
 • Udržuje osobní čistotu.
 • Napodobuje doma jednoduché pracovní úkony dospělých.
 • Pomáhá při oblékání, rozepíná knoflíky a pokouší se je zapnout.

Vyhodnocení biomedikálních intervencí rodiči

autismus

Zdroj: Famillies With Autism Journey Guide Volume 1 Early childhood TACA Talk about curing Autism

Necítíte se ve své kůži

 • Nedaří se Vám zhubnout, máte vysoký cholesterol ?
 • Cítíte se bez energie a jste stále unavení, trápí Vás zažívání ?
 • Trápí Vás bolesti kloubů, nebo jiné autoimunitní problémy ?
 • Chcete vědět jak se doslova projíst k tomu, aby jste se cítili lépe a přebytečná kila šla dolů ?
 • Chtěli by jste mít silnější imunitu ?

Mám pro Vás řešení

 • provádím diagnostiku přístrojem K.O.S. a TITANIUM.
 • nutriční poradenství.
 • vytvoření osobního výživového plánu.
 • pravidelné diagnostické sledování.
 • odborné vedení.
 • biochemická vyšetření.
 • proškolení jak se zdravě stravovat a jak vybírat potraviny.
 • jak si udržet správné stravovací návyky a váhu, čím se řídit do budoucna.

Toxiny v jídle a v životním prostředí

Jak můžete svému nejen autistickému dítěti ulevit ?


Eliminujte co nejvíce vnější spouštěče, toxiny v jídle a v životním prostředí !

EXCITOTOXINY

Je známa silná, výzkumem podložená evidence, která uvádí, že tyto látky poškozují mozku dětí, adolescentů i dospělých. Excitotoxiny ovlivňují vyvíjející se nervový systém dětí a způsobují poruchy učení a emocionální nevyrovnanost těchto jedinců v průběhu života. Mezi tyto látky patří: MSG, Aspartame a jiná umělá sladidla, aspartate, Cysteine, kyselina cysteová. Látky, které napomáhají snížit poškození po použití excitotoxinů: CoQ10, acetyl-L-carnitine, niacinamide, riboflavin, methylkobalamin a tiamin.

MSG

Další názvy pro MSG jsou monosodium glutamát, hydrolyzovaný zeleninový protein, sodium kaseinat, kalcium kaseinát, texturovaný protein. Když máte alergickou reakci na MSG pomůže: B12, B6, magnesium, taurine a trávící enzymy.

ASPARTAM a další umělá sladidla

Aspartamu se přičítá 75% alergických reakcí, z nichž většina je velmi vážných, jako je křeč, záchvaty a smrt. Devadesát dokumentovaných symptomů, mezi které patří: migrény, točení hlavy, malátnost, křeče, nevolnosti, epileptické záchvaty, necitlivost, deprese, ekzémy, podrážděnost, insomnia, ztráta sluchu, dýchací problémy, ztráta paměti, špatná paměť, záchvaty paniky, ztráta chuti, žvatlavost, bolesti kloubů. Složení : phenilalanine 50%, kyselina aspartová 40%, metanol akawood alkohol/jed 10%.

ARZEN

Obsažen v rýži a rýžovém mléce, používá se v herbicidech a pesticidech, je to karcinogen číslo jedna.
Jak se vyvarovat arzenu ? Kupujte pouze rýži Bio, nebo takovou, která není geneticky modifikovaná.

Nitráty / Nitrity

Vyhýbejte se párkům a dalším uzeninám.

Sulfáty

Děti i dospělí s astma se musí vyhnout sulfátům, najdete je pod názvem: Sulfur dioxid, Potassium bisulfit, potasium metabisulfit, sodium sulfit. Reakce na sulfity mohou být: otok hrdla, kýchání, zrychlený tlukot srdce, bledost, průjem, zvracení, kolaps, problémy s dýcháním. Najdete je v jídle, jako jsou guacamole, konzervovaná zelenina a ovoce, fermentovaná konzervovaná zelenina a ovoce, melasa, některé druhy vína.

Soya

Je většinou geneticky modifikovaná, výzkum prokázal, že phytoestrogeny, které obsahuje, způsobují rakovinu prsu, způsobují hormonální nerovnováhu. Soya je velmi silný alergen a je velmi těžko stravitelná. U krys způsobuje rakovinu slinivky.

Umělá barviva

Spousta jich je karcinogenních. Je výzkumem prokázáno, že způsobují hyperaktivitu u dětí.

Preservativa

BHA, BHT, TBHQ jsou jedny z nejhorších, jsou obsaženy ve všech balených jídlech a ve Fast foodech a všeobecně se používají proti žluknutí olejů v potravinových i nepotravinových výrobcích.

Fluorid

Vyvarujte se fluoridu, je to NEUROTOXIN, dětmi by neměl být vůbec používán. Najdeme ho v zubních pastách.

Chlorin

Nepijte chlorovanou vodu z kohoutku. Pořiďte si kvalitní filtr nebo alespoň filtrační konvici. Děti s PAS mají PST (phenol-sulfur-transferase) problém. Je to proto, že chlorine zhoršuje biochemické pochody a u dětí s problémovým chováním se po plavání v chlorovaném bazénu projevy ještě zhorší. Je to jed, který atakuje veškerý systém v těle, hlavně imunitní systém a játru !

Acetaminofen

Blokuje a uzavírá detoxikační cesty a mechanismy v játrech. Pro děti s PAS, pokud už musíte, sáhněte raději po Ibuprofenu.

Amalgamové plomby

Spoustu problémů v těle a tak jako aluminium způsobují ADD.

Mikrovlnná trouba

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu ! Má škodlivé záření. Pokud se snažíte jíst zdravě, vše co bylo zdravé na vašem pokrmu, po vytažení z mikrovlnky zdravé nebude.

Geopatogenní zóny

Nechte si změřit a vyrušit geopatogenní zony. Vypínejte WIFI a jiné spotřebiče. Způsobují totiž mimo jiné i elekrosmog, který blokuje tvorbu melatoninu.

Teflon

Nevařte na tefalu a teflonu. Je to materiál, který při zahřátí na a nad určitou teplotu vytváří výpary, které potom sníte. Ty pak způsobují neurologické problémy.

Další škodlivé látky

Talc nebo Talcum prášek - je to karcinogen, který způsobuje rakovinu vaječníků.

Sodium Laury Sulfate - SLS, vysoce toxický, jedovatý, čistící prostředek. Je hlavně v šamponech, mýdlech, zubních pastách.

Titanium Dioxide - karcinogen.

Triethanolamine TEA a Diethanolamine DEA - karcinogenní nitrosaminy.

Lanolin - sama o sobě přírodní substance, která je kontaminovaná pesticidami jako DDT.

Dioxanes - vysoce toxické látky.

Sacharin - karcinogen.

Formaldehyde - jedovatý a karcinogenní.

Propylen glykol - karcinogen.

BOK

Zdravé miminko v GAPS rodině

A MIMINKO JE TADY, GRATULUJEME !


Přečtěte si něco o rizikách očkování, co způsobují, co obsahují, zda vaše dítě nemělo adversní reakci po očkování, pokud máte pochybnosti, informujte se.

Najděte si homeopata a lékaře, se kterým konzultujete zdravotní problémy vašeho dítěte.


První věc, o které bychom měli přemýšlet je strava. Jak a čím krmit miminko? Poté, co miminko přijde na svět, není většího daru než kojit své dítě! Od tohoto momentu jde vše stranou. Nedá se slovy vyjádřit, jak moc je důležité , aby jste své dítě přilložily k prsu a začly kojit hned po narození, kdy je na začátku během několika dnů tvořeno mlezivo- kolostrum, které je to NEJLEPŠÍ, co můžete svému dítěti poskytnout na start do života. Pokud z nějakých příčin toto poskytnout dítěti nemůžete samy, najděte si tzv. kojnou nebo dárce mléka. Nejlépe, když se začnete zajímat dopředu v nemocnici, kde půjdete porodit. Potřebujete tak 3-4 dárce, aby jste měly dostatek mléka pro miminko.Tento přístup stojí za všechny peníze, kdyby jste měly podávat sunar a prokládat jej mateřským mlékem. I sebemenší troška mleziva udělá zázraky pro vaše dítě a obrovský dopad na jeho budoucí zdraví. Žádný komerčně vyráběný sunar, mléko, se co do kvality mateřskému mléku ani zdaleka nepřiblíží! Pokud Vám bohužel nezbývá žádná alternativa, jako je kojná-dárce mateřského mléka, pouze sunar, přidávejte do KAŽDÉHO krmení-lahve kvalitní probiotika hned od narození.

Přikrmování


Pro děti, které jsou na sunaru a krmeny z láhve, můžete začít pomaloučku s příkrmem po 4 měsíci. U kojených dětí stačí, když začnete s příkrmem od 6 měsíce. Jen v případě, že se jedná o hodně hladové miminko, přikrmujte dříve.Začínáme postupně s jedním druhem potraviny a to ve velmi malých dávkách za den. Zbytek potravy by mělo být mateřské mléko, nebo sunar s probiotiky - né těmi obsažených v sunaru, potřebujete tzv. živé bakterie.

První týden


Začněte s masovým vývarem. K tomu, abychom udělali mocný vývar, potřebujete kus masa a kosti. Nepřidáváte nic, nesolíte. Dáte do hrnce, né tlakového a vaříte na sporo 2-3 hodiny. Neoddělujte tuk-tučné z vývaru, to je to, co dítě potřebuje! Až budete podávat dítěti, můžete přidat trošku domácího nepasterizovaného jogurtu, pokud se obáváte bakterií, přidejte místo jogurtu probiotika.Ujistěte se, že dáte miminku vývar- jídlo a až potom prso, jako odměnu. Postup: Začněte s příkrmem – 1-2 lžičky vývaru s ½ lžičky jogurtu(zamíchané)nebo probiotiky, potom dítě dokojte. Až bude dítě akceptovat toto množství příkrmu, zvýšíte množství. Absolutně nepoužívejte žádné komerčně vyráběné vývary a masony v kostce, obsahují detrimentální ingredience. Můžete miminku dát 1-2 čajové lžičky čerstvě vylisované mrkvové Šťávy s troškou zelené hlávkové kapusty, kořenového celeru nebo salátu.smíchané s vlažnou vodou mezi jídly. Nedávejte miminku žádné kupované šťávičky apod. čerstvě lisované šťávy vám dlouho nevydrží, cca do 30 minut je nejvhodnější je zkonzumovat.

Druhý týden


Pokračujte jako v prvním týdnu. A začněte vařit zeleninové polévky s oloupané, dobře povařené zeleniny bez jadérek, semínek, čisté a rozmixované. Povařte zeleninu ve vývaru, bez soli a ničeho jiného. Použijte neškrobovou zeleninu(zadný lilek, brambora, pastinák, sladká brambora). Vhodná zelenina se kterou začínáme je mrkev, dýně,cuketa, porek, cibulka, česnek, brokolice, květák, hokaido dýně, květák. Uvařte do měka zeleninu, nechte vychladnout a rozmixujte. Přidejte trošku přírodního tuku. Výběr: čajová lžička bio - nerafinovaného kokosového oleje, lžička za studena lisovaného panenského oleje, 5 kapek oleje z tresčích jater, lžička po domácky přepuštěného nesoleného bio másla.-ghí. Nebo lžička nesoleného nepasterizovaného másla. Dávejte vašemu miminku různé druhy tuků a olejů, každý den ať má něco jiného. Když krmíte vařenou rozmixovanou zeleninou s tukem, přidejte buď trošku domácího jogurtu nebo probiotik. Začněte tekutější konzistencí a pak postupně zhutňujte, ať je strava tužší, ale postupně.

Třetí týden


Pokračujte jako v prvním a druhém týdnu. Začněte s příkrmem vařeného masíčka.(vařeném dlouho ve vodě a rozmixovaném, bez soli). Přidejte rozmixované maso do zeleninových polévek a pyré.Začněte s kuřecím masem v –bio kvalitě , bez analgetik apod. Začínáte od 1 lžičky a postupně zvyšujete množství.Vývar a rozmixované maso by mělo být i z částí jako je kůže, hrudní koš, z různých částí kuřete, včetně těch tučných.Jsou pro výživu vašeho miminka velmi důležité nutričně. Po kuřeti můžete zavést do jídelníčku další druhy masa: preferujte ty, kolem kterých se udělá sulc, kolem kostí a tučných částí. Postup je takový, že nahrazujete sunar jiným jídlem, vývary, mixovanou zeleninou, mixovaným masem. Pokud kojíte, to vše prokládáte kojením. Po každém jídle, se dítě tzv. dokojí. Zvyšte dávku domácího jogurtu na 1-2 lžičky po jídle. Zkuste zavést do jídelníčku zralé avokádo. Přidáte lžičku avokáda do rozmixované zeleniny a postupně zvyšujte množství. Zvyšte množství čerstvých lisovaných štáv.mrkev, kapusta, zeleninové šťávy.

Čtvrtý a pátý týden


Pokračujte ve všem co doposud. Začněte přidávat syrový žloutek z domácích vajíček do mixovaného zeleninového pyré ¼ lžičky denně a pomalinku zvyšujte. Sledujte možné reakce-na kůži, stolici a podobně, pokud dobře tolerováno, graduálně zvyšujte množství až na jeden žloutek denně do polévky. Pakliže jsou všechna jídla, co jste vyzkoušely a máte je v jídelníčku dobře tolerována, začneme s jablečnou přesnídávkou. Jablíčka oloupejte, povařte a rozmixujte.Když je máte povařeny a rozmixovány, přidejte k nim trošku thé, kokosového oleje nebo másla. Přikrmujte po lžičce a postupně zvyšujte dávky. Pokud jakékoliv jídlo ohříváte, použijte k tomu sporák. Nic neohřívejte a neupravujte v mikrovlnné troubě, ta nejen jídlo zničí-zabije vše živé-hodnotné, ale změní jídlu strukturu díky záření a vlnám. Namísto thé začněte používat nepasterizované nesolené máslo.

Šestý a sedmý týden


Pokračujte ve všem co doposud. Zvyšte množství domácího nepasterizovaného jogurtu až na 3 lžičky s každým jídlem. Jogurt v této fázi můžete přidávat do šťáviček nebo přimíchat do pití. Pokud dítě dobře toleruje syrové žloutky, zvyšte množství žloutku graduálně na 2 za den, přidává se do polévek.Pokud volíte tuto variantu, kdy dáváte masový vývar dítěti do lahvičky, smíchejte ho v téhle fázi se žloutkem. Začněte graduálně přidávat více masa do jídelníčku, převládat by měla ta masa, které mají rosolovitou část(kolem chrupavek a kostí), vše povařené ve vodě. Vynechejte sunar a jiné syntetické náhražky mléka. POKUD KOJÍTE, SAMOZŘEJMĚ POKRAČUJTE!

Osmý a devátý týden


Pokračujte se vším, co doposud. Od osmého měsíce zařaďte do jídelníčku placičky s ořechovým máslem(mandlovým a z lískových oříšků), z cukety zelené nebo žluté, z různých druhů dýně-podzimních zelenin, žloutku. Množství - začněte s jednou placičkou za den a opět graduálně navyšte. Smažte je na sporo,v téhle fázi na ghí-přepuštěném másle, kokosovém oleji nebo na jakémkoliv živočišném tuku, který si sami opatříte.(koupíte si kačenu nebo husu, upečete, tuk schováte na později. Nebo koupíte bok, vyškvaříte na sádlo.) Zvyšte množství čerstvě lisovaných šťáv, přidávejte k nim syrovátku nebo domácí jogurt nebo probiotika. Vyzkoušejte přidat do zeleninových šťáv jedno čerstvé jablko. Zaveďte do jídelníčku syrovou zeleninu, začíná se s listovou zeleninou-hlávkový salát, oloupaná okurka bez semínek. Rozmixujte ji a přidejte do vařeného zeleninového pyré nebo polévky - vývaru, zeleninové atd. A zase, začněte přidávat po maličkém množství, po lžičkách, a pokud nemá miminko žádné problémy, pomalinku zvyšujte množství a zase sledujte stolici, bříško, pokožku atd. V případě, že jsou tyto dva druhy zeleniny neproblematické, zařazujte po jednom další druhy syrové zeleniny jako je: mrkev, celer, měkká kapusta, vše rozmixované. Již může dítě konzumovat šťávu z domácího kysaného zelí, začínáte po jedné lžičce denně a pomalinku zvedáte množství. Šťávu přidáváme i do polévek nebo do rozmixovaného zeleninového pyré. Ideální je se pozvolna dostat na množství, které by dítě konzumovalo tak, že po každém jídle by mělo dostat 1 čajovou lžičku po každém jídle.

Desátý měsíc a výše


Opět pokračujte se vším, jako doposud. Od desátého měsíce můžete dítěti zavést do jídelníčku vajíčka lehce míchaná(omeleta)s dostatkem množství nepasterizovaného másla, kokosového oleje, ghí, nebo jiného živočišného tuku, kačení, husí sádlo, vepřové sádlo, které jste si vysmažili, vyškvařili sami. K vajíčkům podávejte buď avokádo, nebo s i bez vařenou nebo syrovou zeleninu. Dejte dítěti nevařené oloupané jablíčko.Vyzkoušejte zralý banán-slupka má na sobě hnědý pigment. Ovoce se podává mezi jídly, jako svačinka, nikdy ne s masem. Přidejte do jídelníčku váš domácí vyrobený cottage sýr( z domácího jogurtu), opět vyzkoušejte po lžičce, pokud není reakce, pomalinku zvyšujte množství. Jak udělat domácí cottage sýr z domácího jogurtu? Vložte nádobu s jogurtem do mísy z horkou vodou a počkejte, dokud se neoddělí jogurt v podobě tužších hrudek a syrovátky. Potom natáhněte přes hrnec plínku nebo plátno na pasírování, vlijte do ní jogurt a svažte konce plátna do uzlíčku a zavěste, nechte okapávat cca 8 hodin(nejlepší je přes noc). Takhle po domácky vyrobený cottage sýr podobný trošku tvarohu přidávejte děťátku do jídla nebo z něj udělejte desert rozmíchejte s medem nebo ovocem. Jestliže je tímto způsobem připravován sýr-tvaroh a zaveden do jídelníčku i ve větších množstvích a je dobře dítětem tolerován, můžete vyzkoušet syrové mléko. Vyzkoušejte upéct chleba podle zdroje receptů Dr.Natashy, Syndrom trávenia a psychologie, pro GAPS dietu.

Závěrem uvedu že nic není vypsáno do kamene, tento PROGRAM zcela určitě budete muset přizpůsobit podle citlivosti dítěte na potraviny. Nejlepším indikátorem je STOLICE miminka i staršího dítěte. Pokud miminko bude mít řidší stolici až průjem nebo naopak to miminko zastaví až zácpu, vemte to jako indikátor, že dítě na tuto novou potravinu není ještě připraveno. Vynechejte ji z jídelníčku, počkejte několik týdnů, 2-4, a pak ji znovu po 1 lžičce vyzkoušejte.

Dalším indikátorem, velmi častým je kožní reakce, kopřivka, vyrážka nebo ekzémové vzplanutí. Jestli že má dítě vážnou reakci po požití jogurtu, nezavádějte ho do jídelníčku. Fermentujte mléko a ponechejte si syrovátku. Ta má daleko méně mléčného proteinu a je daleko snadněji tolerována. Začněte na jedné lžičce syrovátky a pomalinku zvedejte množství. Pokud následujete tento protokol, tak vše, co obsahuje mléčnou bílkovinu se nahrazuje syrovátkou. Je v tomto případě nutná suplementace kvalitních probiotik. Až se vám podaří se dostat na množství půlky šálku syrovátky bez reakce,můžete vyzkoušet znova domácí jogurt, pokud ani tehdy nebude tolerován, je to již indikátorem bud nesnášenlivosti, alergie a netolerance jak laktózy tak i mléčného proteinu. Kojit můžete až do věku tří let dítěte. To, že mléko neodpovídá nutričním potřebám dítěte je blábol, odborníků, kteří vlastně ani odborníky nejsou. Konzistence a látky v obsažené v mateřském mléce si tělo upravuje samo, automaticky podle potřeb dítěte. Ano, pochopili jste správně, není tady řeč o jídelníčku a potravě, kterou samozřejmě dítě konzumuje od 12 měsíců jednotnou s Vámi, nýbrž o KOJENÍ samotném.


Odstavení od prsu: Odstavení bud přijde najednou ze strany dítěte, kdy se prostě samo odstaví od prsu a již prs odmítá nebo odstavení naplánujte dopředu. Odstavování by nikdy nemělo probíhat v období jiných změn, jesličky, strávení méně času s dítětem, nemoc apod. Děti jsou naším obrovským barometrem, takže by jste při odstavení měly být v pohodě. Vždy, když prožíváme úzkost a strach a obavy, naše děti okamžitě vycítí vibrace a změnu, reagují na nás, na matky.Pokud vám dítě špatně jí, nebo reaguje na množství různých potravin, v kojení klidně pokračujte, pokud to situace dovoluje. Stadium odstavování trvá krátce, užijte tyto momenty, dokud můžete!
Nezávisle na krmení a kojení: Kromě vhodného a kvalitního jídla Vaše dítě potřebuje vaši lásku a pozornost,každodenní procházky na čerstvém vzduchu a dobrý spánek. Nic jiného! Žádné vakcíny, žádné injekce,žádné testy,žádné nedůležité vizity u lékaře a žádné člověkem vytvořené chemikálie. Ohledně vakcín, očkování: Prosím přečtěte si relevantní článek v knize Gut and Psychology Syndrom, DR. Natashy CampBell-Mc Bride. Děti GAPS rodičů nesmí být očkovány, do doby, než si těla vytvoří dostatečně silný imunitní systém a dobré komunikační a fyzické schopnosti a dovednosti. To znamená do věku 4-5 let. Ale i pak, pokud očkujete své děti, ujistěte se, že jsou absolutně zdravé v době podání vakcíny. Ptejte se na látky obsaženy ve vakcínách a nechte si je odborníkem/ lékařem vysvětlit.\vyhýbejte se kombinovaným vakcínám, sáhněte raději po jednotlivých vakcínách. Vyhněte se všem, man made, chemikáliím, které slouží jako péče o miminko. Žádné hygienické produkty, ani ty, které jsou brány jako přírodní. Miminka nepotřebují být omývána mýdly a šampony. Čistá vlažná-teplá voda je vše, co potřebují! Mýdla smyjí všechny ochranné oleje z pokožky a pokožku vysušují. V místech konečníku a genitálií použijte kokosový nebo olivový olej.Na úklid domácnosti používejte prostředky z domácnosti: jedlá soda, ocet, citrónka v platové láhvi, olivový olej. V prvním roce života dítěte, nepředělávejte nic v domě, žádné nátěry, nové koberce apod. Tyto věci vypouštějí pletoru toxických látek, které ovlivňují vývoj vašeho dítěte. Vyhýbejte se s miminkem toxickým místům, jako jsou chlorované bazény, obchodní centra a nemocnice. Nedovolte nikomu kouřit kolem vašeho dítěte, silné parfémy také nejsou vhodné. Zabalte matraci miminka do plastového obalu, aby nedošlo k promočení matrace. Moč reaguje s mikroby a látkami ze které jsou matrace vyráběny a uvolňují toxické plyny. Popřemýšlejte nad všemi lidmi vytvořenými chemikáliemi, od jídla po elektromagnetické záření a radiaci, dalším možným enviromentálním nebezpečím, kterým je miminko vystavováno a vyhýbejte se jim!

ZDROJ INFORMACÍ


Gut and Psychology syndrome. DR. N. Mc Bride, Woodland healing research center, USA, A Time for New Beginnings- H.E. Buttram, MD, Excitotoxins-The taste that kolos by R.L. Blaylock, MD, Enzymes for Autism and other Neurological Conditions-K. DeFelice, The Autism Book- R.W. Sears, Biological Treatment for Autism and PDD-W. Shaw, Mercola.org, Health and nutrition Secrents-R.L.Blaylock,M.D., Vaccine Safety Manual by Neil Z. Miller, Callous Disregard-Autism and Vaccines-The truth behind a tragedy by A. J. Wakefield-MB, BS,FRCS, FRCPath.

Konzultace v Brně

Vážení klienti, nabízím konzultace v Brně v předem stanoveném termínu.

10.5.2018

31.5. 2018

21.6.2018

28.6.2018

ADRESA

Občanský klub Brno střed

Hybešova 964/65A

602 00 Brno

Pro bližší informace mne prosím kontaktujte.

Kontaktovat

Informace

National Vaccine Vaccination Liberation Koren Publications
TOPlist