Opioidní peptidy

Stanovení opioidních peptidů v moči metodou HPLC


O co jde, kdo a proč by se měl o vyšetření zajímat ?

Tak jako u mnoha systémových onemocnění, u dětí i dospělých,hrají i v rozvoji autismu, poruch autistického spektra, aj. klíčovou úlohu genetické faktory, faktory vnějšího prostředí včetně infektů, xenobiotik, proteinů z potravy a peptidů. Takzvané vnější faktory ovlivnují genetické předpoklady, které vyústí v gastrointestinální, neurologické,biochemické a neuroimunologické abnormality. Na základě rozsáhlých výzkumů v zahraničí, které byly již publikovány v rukopisech a souhrných článcích je možné konstatovat, že autismus je indukován infekčními antigeny, toxickými látkami a proteiny z potravy.

Vaha

Celý patologický proces je vyvoláván v gastrointestinálním traktu,
avšak manifestuje v mozku.

  • Co je to opioid ?
  • Je to látka, která je schopná vázat se na opioidní receptory v centrálním nervovém systému. Existují dvě hlavní skupiny opioidů podle toho, jakým způsobem do těla proniknou.

    Endogenní opioidy produkované v těle Endo = uvnitř (endorfiny, aj), endogenní opioidy produkované v těle ty se dále dělí na podskupiny. Exo = venku (exorfiny), exogenní opiáty, které přijímáme zvenčí.
  • Co je to peptid ?
  • Zjednodušeně je to malá bílkovina, která je složena z pouze několika stavebních kamenů-aminokyselin.
  • Co je to tedy opioidní peptid ?
  • Malá bílkovina, která má schopnost vazby na opioidní receptor v mozku. Protože jde o velmi malou molekulu, která projde snadno přes bariéru mezi mozkem a krevním řečištěm (což je špatně, protože v mozku najde právě ty opioidní receptory) a snadno se dostane do moči (což je pro nás velmi dobře), protože tím pádem můžeme snadno stanovit peptidy z moči absolutně neinvazivní metodou. Vyhneme se odběru z krve a dokonce odběru z mozkomíšního moku.
  • Opioidní peptidy z potravy
  • Jsou obsaženy v různých zdrojích potravy. Tyto nutriční proteiny a peptidy včetně kaseinu, kaseomorfinu (produkt metabolismu kaseinu) a glutenu, gluteomorfinu (produkt metabolismu lepku) mají schopnost stimulace T- buněk a indukce peptid-specifické T- buněčné odpovědi, tvorby abnormálního množství cytokinů, které mohou dále způsobit zánět, autoimunitní reakci a přerušení neuroimunní komunikace.Prostřednictvím opioidních receptorů v mozku, v periferních nervech a ve střevě, naše tělo reguluje vnímání bolesti, zvládání stresu, dále se uplatňují v procesech učení, paměti, vzniku sociálních dovedností, mají vliv na naši dobrou náladu, na naše zažívání, dýchání, imunitu. Většina dětí s autismem netoleruje obilné a mléčné proteiny a peptidy a proto eliminace příjmu těchto peptidů v potravě výrazně zlepšuje jejich stav. V poradně mi přibývá dospělých, kterým se ulevilo po eliminaci lepku a mléka ze stravy, sami na sobě pozorovali příliv energie a rozkvětli psychicky. Takže zcela jistě si dovoluji tvrdit, že je zde v roli něco mnohem zásadnějšího než pouhý módní trend. Tento klinický objev odpovídá laboratorním výsledkům zaznamenaným vědci u MS-like syndromů( roztroušená skleroza). Objevili, že encefalitogenní T- buněčná odpověd proti myelin-oligodendrocytovému glykoproteinu MOG může být posílena nebo utlumena jako důsledek imunologické zkřížené reaktivity mezi molekulárními mimikry extra celulární domenou mléčného proteinu butyrophillinu BTN. Dále byly v séru dětí s autismem detekovány IgG, IgM, IgA protilátky proti 9 neuron - specifickým antigenům. Prokázalo se, že se tyto protilátky váží na různé encefalitogenní molekuly. Když provedete testy na přítomnost protilátek IgG, IgA,IgM proti mléčným peptidům, mohou být v seru hodnoty ELISA vyšší než 0,30.D. U pacientů s coelikálním onemocněním, glutenovou ataxií a později též u autismu byly prokázány protilátky proti různým gliadinovým proteinům.

Glutenová sensitivita nebo-li glutenová ataxie

Jedna z nejčastějších projevů glutenové sensitivity je neurologická dysfunkce zvaná glutenová ataxie. Více než 33% pacientů s neurologickou dysfunkcí a 90% pacientů s dermatitidou ve spojení s glutenovou sensitivitou má táké coelikální onemocnění. Zbytek pacientů vykazuje serologické markery anti-gliadinových protilátek a genetickou predispozici HLAQ2, ale biopsie nepotrvdí postižení tenkého střeva. Na základě epidemiologických studií, které zahrnovaly 200 pacientů, byla glutenová ataxie objevena u 40% případů idiopatické sporadické cerebrální degenerace. Biopsie prokázaly perivasculární výpotek se zánětlivými bunkami napadajícími mozeček. Byla zachycena ztráta Purkyněho buněk. Tato zánětlivá reakce vedoucí ke ztrátě Purkyněho buněk vedla k závěru, že neurologické postižení může být zprostředkováno imunitním systémem. V současnosti vědci stále hodnotí reaktivitu séra pacientů s glutenovou ataxií, S CD bez neurologického postižení a zdravých kontrol. Vysoké hladiny IAG byly naměřeny u mne, co by matky a u obou mých dětí v U.S.A v roce 2010. Testy na tranglutaminázu, genetické testy na HLAQ2, biopsie byla negativní. Kontrolní testy jsme dělali znovu v roce 2018, hodnota IAG byla mírně zvýšená.

Stanovení opioidních peptidů v moči je vyšetření neinvazivní (není násilné) a přesto uniká naší pozornosti .

V ČR stále není této problematice věnována patřičná důležitost, ani věrohodnost. Tyto informace jsou na rozdíl od západních kultur zesměšňovány (a navzdory proseb nás rodičů autistických dětí, kteří hledají odpovědi, co se s našimi dětmi stalo a jak jim pomoci) označovány jako nevěrohodné a jsou většinou odborné veřejností v ČR ignorovány. V případě vysokých hladin IAG je žádoucí, aby jste podnikli patřičná opatření. Toto vyšetření není jediné, je jedno z mnoha, ale zcela určitě je prvním krokem k potvrzení, či vyloučení, zdali se vaše děti a blízcí nepotýkají s něčím vážnějším než je projev nevychovanosti, emoční labilita, stavy úzkosti a deprese, různá autoimunitní onemocnění, sebepoškozování, snížený či zvýšený práh citlivosti a další martyria zdravotních neduhů, které jsou ve finále označovány jako idiopatické.

Pár slov o HPLC metodě

Vysokotlaká, vysokoúčinná kapalinová chromatografie je analytická / preparační metoda, která na základě povahy sledovaných látek, mobilní fáze a pevné fáze slouží k separaci, identifikaci a kvantifikování obsahu sledovaných látek v mobilní fázi. Tato metoda je používána více jak padesát let a je v současnosti jednou z hlavních analytických metod využívaných v široké oblasti vývoje.

Kontaktní formulář

V případě zájmu o službu, bližší informace a podmínky pro vyšetření stanovení opioidních peptidů v moči mne prosím kontaktujte kontaktním formulářem.


Cena vyšetření včetně konzultace : 1 280 Kč / 50 eur

Cena nezahrnuje doručení vzorku do laboratoře. Možnost hromadného odeslání vzorků z Ostravska. Vzorek může klient doručit osobně do laboratoře.

TOPlist